KAYA BAKIRCILIK

Çok sayıdaki atölyenin ürünü olan bakır, bronz ve pirinçten yapılmış çeşitli eşya, Anadolu bakırcılık sanatının genel karakteri hakkında bilgi vermektedir. Yüzlerce yıldan beri Anadolu'da kullanılan geleneksel kap formlarının günümüze kadar ulaşması, bu sanatın Anadolu'daki yaygınlığım göstermektedir.Bakır mutfak kaplarının yavaş yavaş kullanımdan kalkmasına paralel olarak, yüzlerce yıldan beri Anadolu'da üretim yapan atölyeler de kapanmaya başlamıştır. Atölyelerin seçkin ürünlerini yansıtan bakır, bronz ve pirinçten yapılmış çeşitli eşya ve mutfak kaplarının bir kısmı Anadolu'nun ve dünyanın çeşitli müzeleri tarafından satın alınmıştır. Çeşitli eşya ile mutfak kaplarının yapılmasına yarayan ve yüzlerce yıldan beri gelişerek en son şeklini alan el aletleri ise ne yazık ki hiçbir kurum ve koleksiyoncu tarafından satın alınmamıştır. Ancak, uzun bir süreden beri kullanımdan kalkan bakır, bronz ve pirinçten yapılmış çeşitli eşya ile mutfak kaplan son 30 yıldan beri Anadolu'nun farklı kültür merkezlerinden bilinçli bir şekilde tarafımızdan toplanarak, gerek çeşit, gerekse form açısından çok zengin bir koleksiyon oluşturulmuştur.Bu koleksiyon oluşturulurken çeşitli eşya ve mutfak kaplarının yanı sıra, özellikle atölyelerin can damarını oluşturan el aletlerinin biriktirilme' sine daha çok ağırlık verilmiştir. Böylece bir benzeri daha bulunmayan 'bakırcılık sanatı el aletleri koleksiyonu' da meydana getirilmiştir.